Zadejte co hledáte...

Vnitřní řád INFUN

 • Odesláním elektronické přihlášky, která je pro vnitřní použití a podléhá zákonu č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zájemce stává členem INFUN be FUN z.s.
 • Člen je povinen dodat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
 • Člen je povinen seznámit se s vnitřním řádem, případně svého zákonného zástupce a souhlasit s ním.
 • Člen je povinen hradit kurzovné ve dvou splátkách v kalendářním roce a to v září a v únoru daného roku, nejpozději do 20. dne daného měsíce.
 • Člen, který neuhradí kurzovné, nebude vpuštěn na lekce.
 • Člen, který se odhlásí, nemá nárok na vrácení kurzovného.
 • Člen je povinen nosit s sebou tréninkové volné oblečení a sportovní obuv.
 • Pokud člen nebude docházet na tréninky, rodiče budou informování o jeho neúčasti a na základě porušení vnitřního řádu může vyloučit člena bez nároků na vrácení kurzovného.
 • Člen nesmí opustit trénink dříve, než je dáno dle rozvrhu, pokud nemá písemné povolení od zákonného zástupce.
 • Rodiče se mohou kdykoli informovat na docházku a přístup dítěte.
 • Člen nesmí ohrozit bezpečnost sebe samého, případně ostatních tanečníků.
 • Člen, který ohrozí svým chováním, kouřením, nebo požíváním alkoholu lekce, soutěže či soustředění, bude vyloučen ze soutěžní složky, nebo ze skupiny.
 • Člen soutěžní složky je povinen dodat potvrzení o absolvování sportovní lékařské prohlídky.
 • Člen soutěžní složky je povinen docházet pravidelně na tréninky dle rozvrhu pro danou skupinu s výjimkou dobrovolných tréninků.
 • Člen soutěžní složky nebo jeho zákonný zástupce je povinen při neúčasti na tréninku informovat s předstihem svého lektora.
 • Člen soutěžní složky je povinen se zúčastnit všech kol soutěží Czech dance Masters a dalších, o kterých je dopředu informován vedením.
 • Člen soutěžní složky je povinen absolvovat týdenní letní soustředění a víkendové soustředění, které slouží k přípravě choreografie.
 • Člen soutěžní složky je povinen v případě soutěží zaplatit startovné, pokud se neodhlásí nejpozději 4 dny před konáním soutěže. Dále je povinen zaplatit náklady na dopravu na soutěž, pokud se nedomluvil jinak.
 • Člen soutěžní složky si hradí kostým, který je jeho majetkem, pokud není uhrazen z jiných prostředků.
 • Pokud člen není plnoletý, souhlasí zákonný zástupce s uveřejněním fotek a videí člena na reklamních materiálech v tisku a na internetu.

Kontakty