Zadejte co hledáte...

JAKUB

Jakub Šnajdr

Zdravotník, pedagog, zástupce hlavního vedoucího, lektor aktivity POZNEJ PŘÍRODU

Od 6 let života bez přerušení se věnuji sportu. Hlavní mojí doménou jsou outdoorové sporty, zejména cyklistika, vysokohorská turistika, via ferrata (zajištěné lezení), turistika. Sporadicky provozuji další sporty, jakými jsou běh na lyžích, lezení na umělé stěně, běh, potápění, plavání a příležitostně kolektivní sporty.

Vystudoval jsem střední průmyslovou školu stavební. Poté jsem změnil směr a nastoupil na UK Fakultu tělesné výchovy a sportu – obor: Tělesná výchova a sport – zaměření cyklistika a potápění a později jsem dostudoval ČVUT – Fakultu biomedicínského inženýrství.

V roce 2014 jsem nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje. Moje zaměření je výkon státního požárního dozoru na úseku stavební prevence, a zároveň občas vykonávám službu jako vyšetřovatel požárů pro 2/5 území Středočeského kraje.

Čtvrtým rokem vyučuji na střední zdravotnické škole v Praze, kde vedu výuku 3. a 4. ročníku chemiků požární ochrany jako externí učitel.

Od léta 2019 spolupracuji s taneční skupinou INFUN. Díky této spolupráci jsem si opět rozšířil vzdělání – kurz první pomoci – zdravotníka od Českého červeného kříže.

Navíc mám pozitivní vztah k dětem, rád je učím novým věcem, podporuji všestranný rozvoj, vztah k přírodě a ke sportu. Dosavadní lektorská činnost spočívala ve vedení kroužku florbalu (2011 – 2012), dále jako dílčí vedoucí tábora (2013), pomáhal jsem přechodně jako lektor lezení na umělé stěně (2015).

Na UK FTVS jsme povinně všichni museli dočasně učit na základní škole i na střední škole nebo gymnáziu. Zkušenost, která se mi neztratí. Roli zdravotníka jsem zastával v říjnu 2019 na tanečním kempu v Poslově mlýně u Doks. V lednu 2020 jsem byl jako zdravotník na lyžařském výcviku v Rakousku pro sportovní gymnázium GEVO z Prahy – Chodov.

Rád přijímám nové výzvy, ať již pracovní nebo sportovní, či jiné, které mě mohou posouvat dál.